Nước trái cây

Monin Yuzu 1L

450.000

Nước trái cây

Monin Mango 1L (Xoài)

450.000

Nước trái cây

Monin Mojito Mint

250.000

Nước trái cây

Monin Kiwi

250.000

Nước trái cây

Monin Cherry Blossom

250.000

Nước trái cây

Monin Caramel

250.000

Nước trái cây

Monin Bubble Gum

250.000

Nước trái cây

Monin Chocolate

250.000

Nước trái cây

Monin Passion Fruit

250.000