Like hoặc share nếu bạn thích SP này

Big Ben 21 Năm blended whisky

4.300.000

  • Loại: Blended Whisky
  • Nồng độ: 40%
  • Thể tích: 750ml
  • Tuổi rượu: 21 Years Old
Danh mục: